รับให้คำปรึกษา
ด้านประกันภัยทุกประเภท

บริษัท พีทีเอ็น อินชัวรันส์ โบรคเกอร์ จำกัด รับให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการประกันภัยทุกประเภท

โดยเราไม่ใช่บริษัทประกัน แต่เราเป็นนายหน้าประกันภัย ที่อยู่ฝ่ายเดียวกับลูกค้า เพราะฉะนั้นจึงให้ความสำคัญกับลูกค้าเป็นอันดับแรก โบรกเกอร์จึงไม่ใช่แค่คนกลาง แต่เป็นผู้ดูแลผลประโยชน์ของลูกค้าเป็นหลัก

Try Demo Purchase

การบริการลูกค้า
Insurance Service

เราให้ความสำคัญกับการบริการที่ดี มีประกันหลากหลายให้ลูกค้าเลือกสรร ดูแลลูกค้าเมื่อเกิดปัญหา ลูกค้าสามารถติดต่อเราเพื่อทำความเข้าใจเกี่ยวกับประกัน หรือข้อสงสัยต่างๆ เกี่ยวกับประกัน เรามี วิธีการติดต่อที่หลากหลาย เพื่อง่ายแก่การติดต่อสื่อสาร

824
ลูกค้าใหม่
46,890
ลูกค้าทั้งหมด
55
พันธมิตร

Find Out More

สินค้าและบริการ
Product and Service

FIRE INSURANCE

การประกันภัยอัคคีภัย
"อัคคีภัย" เป็นเหตุการณ์ที่ไม่พึงปรารถนาที่อาจเกิดขึ้นโดยที่เราไม่รู้ตัว อันเนื่องมาจากหลายสาเหตุ เช่นอุบัติเหตุ ความประมาท หรือ ภัยธรรมชาติ อันนำมาซึ่งความสูญเสีย แก่ทั้งชีวิต ร่างกาย และทรัพย์สินอันมีค่าของท่าน เราจึงจำเป็นต้องทำ การประกันภัยอัคคีภัย เพื่อให้เกิดความอุ่นใจ และเกิดความมั่นคงในชีวิตและทรัพย์สิน

CAR INSURANCE

ประกันภัยรถยนต์
รับทำ ประกันภัยรถยนต์ ประเภท 1,2,3 วงเงินประกันสูง มีหลากหลายบริษัทประกันให้ท่านเลือกสรรค์ ราคาเป็นกันเอง

MARINE INSURANCE

การประกันภัยทางทะเลและขนส่ง
รับทำ การประกันภัยทางทะเลและขนส่ง ความคุ้มครองและประกันความเสียหายแก่ เรือ สินค้า และทรัพย์สิน ที่อยู่ระหว่างการขนส่งทางทะเล

MISCELLANEOUS INSURANCE

การประกันภัยเบ็ดเตล็ด
รับทำ การประกันภัยเบ็ดเตล็ด

; ;